#FOTOGRAFIE podobnie jak utwory muzyczne czy literackie, są chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Przedmiotem ochrony przez prawo autorskie jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

 

Ochrona prawem autorskim utworów obowiązuje już w momencie ich unikalnego utrwalenia, bez konieczności spełniania jakichkolwiek formalnych wymogów.

 

Fotografia portretowa i wizerunkowa realizowana przeze mnie w trakcie sesji zdjęciowych ma charakter indywidualny i twórczy.

Jest unikalna, ponieważ stanowi efekt personalnie dobranego klimatu sesji (m.in. kompozycja ujęcia, oświetlenie, mowa twarzy i ciała).

 

Z momentem dokonania zapłaty udzielam moim klientom licencji NIE-KOMERCYJNYCH /OSOBOSTYCH na korzystanie z wykonanych przeze mnie zdjęć do celów prywatnych i zawodowych (praca na etacie, zdjęcie do CV, profilowe na LinkedIN, do mediów społecznościowych).

Licencja KOMERCYJNA jest niezbędna, jeśli utwór chroniony prawem autorskim zostanie wykorzystane do wypracowania przychodu przez firmę.

Wykorzystanie komercyjne zdjęć – polega na ich używaniu w celach powstania korzyści materialnej (cel przychodowy) przez firmę. Dotyczy to m.in. używania zdjęć przez firmę w ramach prowadzonej przez nią działalności także w celu bezpośredniego lub pośredniego osiągnięcia zysku.

Zdjęcia w ramach prywatnej licencji mogą być wykorzystywane do pracy na własny użytek, tj. Osoba nie będzie czerpać zysków z prac (fotografii) chronionej prawami autorskimi. Możne je wykorzystać do prywatnej kolekcji lub celu budowania pozycji branżowego eksperta tylko w przypadku pracy na etacie. Wykorzystanie zdjęć z licencją osobistą na stronach firmowych i/lub jakichkolwiek materiałach firmowych wymaga dodatkowo płatnej licencji komercyjnej.

Klient w przypadku publikacji zdjęć w mediach społecznościowych, w prasie lub na stronach portali, serwisów informacyjnych jest zobowiązany do podania autora zdjęcia. W innych przypadkach ma możliwość publikacji zdjęć bez podpisywania autora, o ile to konieczne.

Powstrzymanie się od czynności wykorzystania lub kopiowania utworów tu opublikowanych jest prawnym obowiązkiem odwiedzających niniejszą stronę.