Ze względu na naturę produktu oraz proces selekcji, zakupu  – zakupione zdjęcia nie podlegają wymianie.