Polityka prywatności

Opisuje zasady przetwarzania przeze mnie informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: julitaledzinska.eu;
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: FP Julita Ledzińska ul. Chodkiewicza 6/34, 02-593 Warszawa;
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@julitaledzinska.eu
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 1. Cele dla jakich przetwarzam Twoje dane osobowe są następujące (Podstawa art. 6 ust. 1 RODO):
  1. obsługi Twoich zapytań;
  2. prezentacji mojej oferty lub informacji;
  3. w celu zawarcia umowy wykonania sesji fotograficznej, na podstawie Twojego zainteresowania moimi usługami;
  4. w celu wykonania zawartej umowy o wykonanie usługi sesji fotograficznej;
  5. w celu promowania mojej działalności jako fotografa poprzez publikację zdjęć z sesji fotograficznej w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn) i podobnych oraz przez wywieszenie wydruków zdjęć z sesji fotograficznej w studio Administratora, a także przez umieszczenie w materiałach marketingowych na stronie julitaledzinska.eu, w postaci publikacji elektronicznych i drukowanych, jedynie po uprzednim uzyskaniu Twojej zgody;
  6. w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego oferowanych przeze mnie usług po uzyskaniu Twojej zgody w formie komunikatów wysyłanych za pomocą poczty elektronicznej, wiadomości sms, mms, a także wiadomości poprzez portale społecznościowe;
  7. w celu prowadzenia rachunkowości i spełnienia obowiązków podatkowych wynikających z powszechnie obowiązujących aktów prawnych;
  8. w przypadku konieczności prowadzenia postępowań sądowych mających na celu uzyskanie zapłaty za usługę wykonaną lecz nieopłaconą w terminie i zgodnie z postanowieniami zawartej umowy /regulaminu;

Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane/powierzone firmom, za pośrednictwem których realizuję usługę realizacji sesji fotograficznej lub wynikających z przepisów nadrzędnych. Do podmiotów tych należą:
  1. firmy świadczących dla Administratora usługi hostingowe tj. zapewniają funkcjonowanie i utrzymanie witryny internetowej Administratora, o ile wyrazisz zgodę na publikację na stronie internetowej Administratora zdjęć z sesji fotograficznej;
  2. firmom świadczącym usługi zarządzania galeriami zdjęć klientów: Google LLC, ZALAMO S.C. w celu wyboru/ zakupu przez Ciebie Twoich zdjęć z sesji fotograficznej;
  3. portalowi WeTransfer B.V. (“WeTransfer”, “We”) w celu przekazania Ci wersji elektronicznej zakupionych przez Ciebie zdjęć z sesji fotograficznej;
  4. firmom świadczącym usługi introligatorskie, druku i przygotowania usług specjalistycznych takich jak: wydruki odbitek, produkcja albumów, druk wielkoformatowy w celu realizacji zawartej z Tobą umowy;
  5. firmom/ osobą świadczącym usługi retuszu i/lub obróbki graficznej zdjęć;
  6. firmie prowadzącej obsługę księgową mojej działalności gospodarczej;
  7. firmom kurierskim w celu wysyłki wydruków zdjęć z sesji;
  8. portalom społecznościowym (m.in. Facebook, Instagram, LinkedIn i podobne)– wyłącznie jeśli wyraziłeś/wyraziłaś uprzednią zgodę na publikację zdjęć z sesji fotograficznej.
 1. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem danych osobowych w postaci wizerunku w portalach Facebook, Instagram (w przypadku wyrażenia zgody na publikację zdjęć), Google LLC (w przypadku udostępnienia poprzez ten portal Twojej galerii zdjęć). Administrator informuje, że w/w portale wymienione są jako spełniające wymogi porozumienia EU-US Tarcza Prywatności (Privacy Shield).
 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przeze Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu względem ich przetwarzania i w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli były przetwarzane na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub Administrator sam ustali, że się zdezaktualizowały.
 1. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  1. dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. oraz przenoszenia danych.
 2. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w ustępie 9. powyżej wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 3. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Twoich zapytań oraz realizację przez Administratora usług dla Ciebie na podstawie zawartej umowy.
 5. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na automatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 6. W celu skorzystania z któregoś z wyżej wskazanych praw skieruj swoje żądanie pod adres email: ledzinska@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 603870123.

Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail Użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail Użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu handlowego/ rejestracji usług itp.

Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (ew. po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania/opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Edge
  2. Internet Explorer
  3. Chrome
  4. Safari
  5. Firefox
  6. Opera
 3. Urządzenia mobilne:
  1. Android
  2. Safari (iOS)
  3. Windows Phone