Zostaną poddane autorskiej obróbce graficznej. Omówimy preferowany poziom retuszu. Po otrzymaniu zakupionych zdjęć poproszę Cię o potwierdzenie, że wszystko jest dla Ciebie oki. Na Twoje życzenie naniosę poprawki.