Standardowo od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30 – 16.00