Urodziny? Imieniny? Rocznica? Dzień Kobiet ?

Gorączkowo poszukujesz pomysłu na unikalny prezent?

Odetchnij z ulgą !

Przygotowałam dla Ciebie fantastyczne rozwiązania na takie wyjątkowe sytuacje

Obdarowując bliską Osobę zaproszeniem na sesję fotograficzną ofiarujesz jej cały pakiet wyjątkowych doświadczeń.

To nie tylko finalnie wyjątkowe portrety w pięknej oprawie, ale także emocjonujące przygotowania.

Zakup karty podarunkowej

Możesz nabyć karty podarunkowe od kwoty PLN 100,- lub wielokrotności tej kwoty.

Kartę podarunkową osoba Obdarowana przeznacza na zakup wybranego pakietu sesji fotograficznej lub zakup zdjęć z sesji.

Obdarowując bliską Osobę zaproszeniem na sesję fotograficzną ofiarujesz jej cały pakiet wyjątkowych doświadczeń. To nie tylko finalnie piękne portrety, ale także emocjonujące przygotowania.

Dzień wyjątkowy, gdzie ważna dla Ciebie osoba będzie w centrum uwagi.

Wspólnie z Makijażystką będziemy się troszczyć o jej komfort tego dnia.

Pomogę w przygotowaniach do sesji oraz doborze stylizacji.

To będzie dzień przeniesienia się w inną rzeczywistość, spojrzenie na siebie z innej perspektywy, możliwość odkrycia siebie na nowego.

Prawda, że brzmi fascynująco?

Sesja celebracja kobiecości 

Ten wybór doskonale sprawdzi się w przypadku najlepszej przyjaciółki, siostry, mamy czy też Twojej partnerki.

Wiek nie stanowi ograniczenia.

Wyjątkowa dla Ciebie Osoba będzie mogła:

Oderwać się na kilka godzin od swoich codziennych obowiązków i wyzwań

Poczuć się wyjątkowo i odkrywać siebie i swoją kobiecość

Cieszyć się długie lata z wyjątkowego prezentu,

Zyskać pewności siebie i pokochać swoje ciało.

Pakiet zawiera:

Zaproszenie na sesję zdjęciową

Konsultacja on-line w zakresie przygotowań do sesji zdjęciowej

Sesję fotograficzną w studiu w Warszawie

Makijaż i stylizację włosów

Pełne prowadzenie przed obiektywem

Wyjątkowe Kobiece portrety

uzgodnioną liczbę pięknych wydruków + zdjęć w wersji elektronicznej

A jeśli masz wątpliwości, czy sesja zdjęciowa jest dobrym pomysłem na prezent, zachęcam Cię do sprawdzenia opinii moich klientek i klientów.

Czytając je przekonasz się, że sesja zdjęciowa jest niezwykłym doświadczeniem, które dodaje pewności siebie

i na długo pozostaje w pamięci.

Serdecznie zapraszam do kontaktu!


REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH

Definicje:

 1. Wydawca/Akceptant –Julita Ledzińska prowadząca działalność gospodarczą firmą FP Julita Ledzińska z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 6m34, 02-593 Warszawa (NIP 789-104-77-50; REGON 634445955).
 2. Karta/ Karta podarunkowa/Voucher referencyjny – karta podarunkowa zwana także bonem podarunkowym lub voucherem – to bon towarowy, którego wartość jest równa wartości nominalnej karty podarunkowej/bonu podarunkowemu /voucherowi, wydany na Okaziciela, uprawniający Posiadacza do realizacji jedynie u Wydawcy. Każda Karta podarunkowa jest odręcznie podpisana przez Wydawcę na jej odwrocie.
 3. Nabywca – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.), która w następstwie zamówienia telefonicznego/ mailowego lub komunikatory platform społecznościowych otrzymała od Wydawcy kartę podarunkową w zamian za przekazanie środków pieniężnych.
 4. Użytkownik – każdorazowy posiadacz karty podarunkowej.
 5. Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży przez Wydawcę.
 6. Usługi – usługi świadczone przez Wydawcę.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin Kart Podarunkowych.
 1. Zapisy ogólne
  • Niniejszy Regulamin dotyczy kart podarunkowych na towary i usługi wydanych przez FP Julita Ledzińska.
  • Kartę podarunkową na sesję fotograficzną i/lub zakup zdjęć, wydruków można zrealizować tylko w firmie FP Julita Ledzińska.
  • Kupując kartę podarunkową akceptujesz niniejszy Regulamin.
  • Wydawca zastrzega sobie prawo do interpretacji, modyfikacji lub unieważnienia niniejszego Regulaminu bez uprzedzenia i/lub podania przyczyny. 
 1. Płatności za kartę podarunkową
  • Wydawca udostępnia karty podarunkowe od wartości PLN 100,-.
  • Wydawca nie limituje kwoty na jaką karta może zostać opłacona.
  • Kwoty kart sumują się.
  • Płatności za kartę podarunkową są realizowane przelewem na wskazane przez Wystawcę konto lub kartą płatniczą/kredytową lub poprzez BLIK’a. 
 1. Dostawa karty podarunkowej
  • Karta podarunkowa może zostać przekazana w formie elektronicznej po dokonaniu płatności lub na pisemną prośbę Nabywcy zostanie wysłana do Nabywcy w terminie 5-10 dni roboczych po zaksięgowaniu zapłaty za zamówienie, w którego skład wchodzi pełna wartość nabytej karty podarunkowej oraz pokrycie kosztów przesyłki.
  • Opłata za wysyłkę nie jest uwzględniona w opłacie za kartę podarunkową i podawana jest wg stawek aktualnego cennika.
  • Karta podarunkowa wysyłana jest na adres wskazany przez Nabywcę w zamówieniu za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Nabywca jest zobowiązany do podania prawidłowego adresu dostawy.
  • Wydawca nie odpowiada za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu karty podarunkowej.
  • Możliwy jest również odbiór osobisty karty podarunkowej u Wydawcy. 
 1. Zwrot/ wymiana karty podarunkowej
  • Zakupiona karta nie podlega zwrotowi ani też wymianie na środki pieniężne (w tym gotówkę) w całości lub w części lub też wymianie na inną kartę podarunkową,  voucher lub bon podarunkowy.
  • Także po upływie terminu ważności karty podarunkowej Nabywca i/lub Użytkownik nie mają prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy. 
 1. Okres ważności karty podarunkowej
  • Karta jest ważna przez 6 miesięcy od daty zakupu (wpływu środków na konto Wydawcy).
  • Wydawca nie realizuje kart podarunkowych po upływie terminu ważności (tj. po 6 miesiącach od terminu wpłaty środków na konto Wystawcy).
  • Po upływie okresu ważności karty nie ma możliwości wymiany karty na gotówkę / środki pieniężne ani w części, ani w całości.
 1. Inne postanowienia
  • Karta podarunkowa na sesję fotograficzną/zakup zdjęć, wydruków jest ekwiwalentem gotówki.
  • Posiadacz karty zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub innym środkiem płatniczym akceptowanym przez Wystawcę, gdy wartość Towaru lub świadczonej Usługi, który Użytkownik karty podarunkowej planuje zakupić jest wyższa, niż aktualna wartość nominalna karty podarunkowej.
  • Sesje fotograficzne  w ramach kart podarunkowych są realizowane w studio Wystawcy.
  • Wydanie karty podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Użytkownik w chwili wydania karty podarunkowej otrzymuje od Wydawcy, na żądanie zgłoszone najpóźniej w momencie wydania karty podarunkowej, pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego.
  • Karta podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, w tym nie jest kartą płatniczą. Karta podarunkowa jest elektroniczną formą bonu towarowego.
  • Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.
  • Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.