Zasady współpracy w realizacji sesji fotograficznych

Z pasji i doskonalenia talentów rodzi się profesjonalizm, który daje jakość, satysfakcję i wartość.

Celem niniejszych zasad współpracy jest:
1. dostarczenie szczegółowych informacji o poszczególnych etapach realizacji sesji fotograficznej dla Klientów,
2. obopólna satysfakcja z finalnego efektu sesji.

Zadowolenie Klienta jest dla mnie bardzo ważne. Realizując każdą sesje angażuję się całym sercem. Każda sesja zdjęciowa jest niezwykłym doświadczeniem, pozwala przeżyć kreatywnie czas. Dla obopólnego komfortu i satysfakcji ważne jest dokładne omówienie i zaplanowanie każdej sesji zdjęciowej.

Każdy Klient przed sesją (po ustaleniu terminu konsultacji on-line) otrzymuje link do niniejszych zasad współpracy. Decyzja o skorzystaniu z usług Fotografa jest równoznaczna z akceptacją zasad i procesu realizacji sesji.

Słowniczek podstawowych pojęć:
a. Klient: osoba/ osoby korzystające z oferty usług Fotografa.
b. Fotograf: Julita Ledzińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą FP Julita Ledzińska, identyfikująca się numerem identyfikacji podatkowej: 789-104-77-50.
c. Sesja: Sesja fotograficzna, sesja zdjęciowa realizowana w studio, w plenerze lub w innej uzgodnionej lokalizacji.
d. Zasady: niniejsze zasady współpracy w realizacji sesji fotograficznych.
e. RODO: aktualnie obowiązujące przepisy w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

1. Przekazanie danych osobowych przez Klienta takich jak: imię i nazwisko, adres mailowy oraz nr telefonu jest niezbędne do kontaktu w sprawach dotyczących realizacji sesji (np. przekazanie informacji o ofercie, zasadach współpracy, umówienia/potwierdzenia konsultacji on-line przed sesją zdjęciową oraz terminu sesji zdjęciowej). Przekazywane dane Klienta są przetwarzane tylko i wyłącznie w celach realizacji usługi. Bez przekazania tych danych realizacja usług jest niemożliwa.

2. Rezerwacja terminu sesji, konsultacji on-line przed sesją zdjęciową.
a. Sesje rezerwuję z ok. 2-4 tygodniowym wyprzedzeniem w zależności od dostępnych terminów. W tym samym momencie ustalamy także termin konsultacji-online przed sesją zdjęciową.

b. Termin sesji jest rezerwowany przez 3 dni. W tym czasie należy dokonać zapłaty określonego zadatku przelewem za sesję na podany numer konta. Kwotę zadatku Klient otrzymuje w wiadomości mailowej.
c. Opłata za sesję jest podawana według aktualnego cennika. Zadatek na poczet sesji jest bezzwrotny i jest równoznaczna z akceptacją niniejszych zasad współpracy.
d. W przypadku braku zapłaty zadatku na sesję w ciągu 3 dni, termin sesji jest automatycznie anulowany bez konieczności przekazywania informacji zwrotnej do Klienta.

3. Konsultacja online przed sesją zdjęciową.
a. Każdy z nas ma inne potrzeby, inne motywacje, do innych kwestii przykłada znaczenie. Dlatego proces przygotowania do sesji zdjęciowej zaczynamy od konsultacji trwającej ok 45 minut, którą umawiamy na ok 1,5 tygodnia przed sesją w zależności od dostępnych terminów.
b. Podczas tej konsultacji omawiamy dokładnie klimat, cel sesji oraz optymalne stylizację na sesję zdjęciową. Poznanie oczekiwań i motywacji moich Klientów jest niezbędne do zaplanowania i zrealizowania sesji.
c. Wybór stylizacji (garderoby) dopasowanych do klimatu &celu sesji jest bardzo ważnym czynnikiem dla Twojego samopoczucia przed obiektywem i w związku z tym dla Twojej satysfakcji z finalnego efektu sesji.
d. Pomogę Ci z doborem odpowiednich stylizacji Twojej garderoby. W trakcie tej konsultacji przeglądamy Twoje propozycje garderoby na sesję. Dość często proponuję zmianę w doborze stylizacji. Czasami też warto garderobę o coś uzupełnić lub coś wypożyczyć.

e. Spotkamy się online via google-meet, zoom lub temas’y lub osobiście w moim studio.

4. Zmiana terminu/ anulowanie sesji.
a. Zmiana zarezerwowanego terminu sesji jest możliwa jeden raz bez względu na przyczynę w terminie do 10 dni kalendarzowych przed potwierdzonym terminem sesji.
b. Przy kolejnej zmianie terminu sesji i/lub w przypadku zmiany zarezerwowanego terminu w czasie krótszym niż 10 dni kalendarzowych przed potwierdzonym terminem sesji Klient ponownie wnosi opłatę za sesję wraz z makijażem i stylizacją włosów według aktualnych stawek.
c. W przypadku: (i) całkowitej rezygnacji z sesji przez Klienta zgłoszonej na mniej niż 15 dni przed sesją lub (ii) korzystania przez Klienta ze specjalnych ofert i/lub specjalnych warunków, dokonana opłata za sesję nie podlega zwrotowi.
d. Fotograf zastrzega sobie prawo do przesunięcia sesji bez konsekwencji. Zdaję sobie sprawę z wysiłku jaki Klient wkłada w przygotowanie do sesji i szanuję to. Terminy sesji są zmienianie przeze mnie w absolutnie wyjątkowych sytuacjach.

5. Sesja fotograficzna.
a. Fotograf na kilka dni przed sesją drogą elektroniczna potwierdza datę, godzinę i miejsce sesji. W przypadku braku reakcji Klienta do dnia poprzedzającego sesję (godz. 17tej), Fotograf wysyła powiadomienie o anulowaniu terminu sesji.
b. Punktualność przybycia na sesję jest bardzo ważna dla komfortu emocjonalnego wszystkich uczestników sesji i wpływa na przebieg i efekt finalny sesji. Jeśli czujesz, że się spóźnisz poinformuj mnie o tym. Twoje spóźnienie na sesję, jest kosztem poświęcanego dla Ciebie czasu. Mogę w tym dniu także realizować inne sesje zdjęciowe/mieć umówione spotkania z Klientami, a bardzo mi zależy na komforcie moich Klientów i poświęceniu każdemu Klientowi czasu na jaki się umówiliśmy.
c. Klient jest odpowiedzialny za przyniesienie omówionych stylizacji garderoby.
d. Do sesji Klienta przygotuje profesjonalna wizażystka, która zajmie się zrobieniem makijażu i wystylizuje włosy.
e. Klient będzie fotografowany w 5 stylizacjach garderoby.
f. Sesję zazwyczaj startujemy o godzinie 9tej rano, a kończymy około godziny 14tej.
g. Na sesjach obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ FOTOGRAFOWANIA i ROBIENIA FILMÓW (w tym telefonem komórkowym, tabletem, etc.) przez każdego poza Fotografem.
h. Bez wcześniejszego poinformowania i zgody Fotografa nie ma możliwości wprowadzania zwierząt do studia, ze względu na możliwość wykonania innych sesji lub spotkań w tym dniu (sesja/spotkanie po sesji ). Za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiada Klient.
i. Jeżeli chcesz aby w trakcie sesji towarzyszyła Ci dodatkowa osoba/ osoby to poinformuj mnie o tym z wyprzedzeniem.

6. Odpowiedzialność za zdrowie i mienie w trakcie sesji.
a. Klient decydując się na sesję plenerowa jest świadomy, że plener to owady, zwierzęta, rośliny, to woda, błotko, piach i cała cudowna przyroda. Stosowne zabezpieczenie się np. przed kleszczami, komarami ect. leżą po stronie Klienta. Poruszając się po polach, łąkach, lasach czy świecie z betonu zachowujemy się ostrożnie dla własnego bezpieczeństwa i/lub osób postronnych.
b. Klient decydujący się na sesję w studio jest świadomy konieczności zachowania ostrożności. Studio to miejsce, gdzie znajdują się narzędzia pracy Fotografa takie jak: sprzęt fotograficzny, komputerowy, oświetlenie, tła, statywy, meble, kosmetyki, niezbędne do świadczenia usług przez Fotografa. Za szkody wyrządzone w studiu przez Klienta oraz osoby, które przyszły z nim na sesję lub znajdujące się pod jego opieką odpowiada Klient, co dotyczy m.in. sprzętu fotograficznego, wyposażenia studia, wypożyczonej garderoby. Klient ponosi wszelkie koszty związane z naprawą wyrządzonych szkód na podstawie wystawionej faktury.
c. Dbając o obopólne bezpieczeństwo w trakcie sesji proszę o ostrożne zachowanie dla bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników sesji.
d. Fotograf nie odpowiada za jakiekolwiek zdarzenia w trakcie sesji z jakimkolwiek uszczerbkiem dla Klienta.

7. Prezentacja i zakup zdjęć z sesji:
a. W terminie do ok 10 dni roboczych po sesji umawiamy się online na prezentację fotografii z sesji.
b. Do wyboru dla Klienta z sesji jest prezentowanych ok 40-50 najlepszych zdjęć przed retuszem.
c. W trakcie tego spotkania Klient wybiera ok 20 zdjęć do autorskiego retuszu.
d. Po kilku dniach roboczych zdjęcia po autorskiej obróbce są prezentowane poprzez prywatną dedykowaną dla Klienta galerię on-line, która jest przypisana do indywidualnego adresu mailowego i numeru telefonu, chroniona hasłem na serwerach serwisu Zalamo (dla profesjonalnych fotografów). Fotografie w galeriach zabezpieczone są znakami wodnymi, które zostają usunięte po zakupieniu i opłaceniu przez Klienta.
e. Płatności za zakupione zdjęcia w formie elektronicznej (cyfrowej) jest dokonywana tylko w formie bezgotówkowej (kartą płatnicza lub przelewem). Zdjęcia  cyfrowe zostają udostępnione Klientowi w ciągu 2-5 dni roboczych po zaksięgowaniu 100% płatności na konto Fotografa.
f. Cena zakupu 1 zdjęcia/wydruku obejmuje:
i. profesjonalny retusz portretowy,
ii. wersję cyfrową zdjęcia w ustalonych formatach,
iii. licencje prywatną/ zawodową  na wykorzystanie zdjęć. Komercyjne wykorzystanie zdjęć wymaga dokonania opłaty za licencję komercyjną.
g. Fotografie Klienta będą dostępne w dedykowanej galerii przez ok 30 dni od dnia ich publikacji.
h. Fotograf będzie przechowywał zaprezentowane Klientowi zdjęcia do zakupu przez okres do 12 miesięcy.
i. Ze względu na naturę produktu (produkt spersonalizowany) dokonany zakup nie podlega zwrotowi/ reklamacji/ prawu odstąpienia od umowy/ zażaleniom ani innym roszczeniom tego typu wobec Fotografa.

8. Przekazanie produktu końcowego w postaci wydruków (odbitek) – nie dotyczy sesji wizerunkowych.
a. Do każdego zakupionego zdjęcia w wersji elektronicznej Klient otrzymuje wydrukowaną fotografie o wielkości 15 x 21 cm oprawioną w tekturową ramkę (Passe-partout).
b. Klient może odebrać oprawione portrety osobiście lub skorzystać z opcji wysyłki. Opcja wysyłki to koszt ok 20zł – kurier. Przy zakupie powyżej 5 zdjęć z sesji koszt wysyłki zdjęć pokrywa Fotograf.
c. Odbiór osobisty powinien nastąpić w ciągu do 30 dni od dnia otrzymania informacji o dostępności produktu. Nieodebrany produkt w postaci wydruków po okresie 6 miesięcy jest utylizowany przez Fotografa.

9. Akceptacja przez Klienta formy i stylu portfolio Fotografa. Rezerwacja terminu sesji zdjęciowej jest jednoznaczna z oświadczeniem Klienta, że zapoznał się z portfolio Fotografa i w pełni akceptuje jego formę i styl.

10. Klient akceptuje, że Fotograf:
a. Retuszuje zdjęcia według własnej inwencji twórczej i nie przerobi zdjęcia w sposób, jaki nie jest jego stylem, nie wykona też zdjęć na podobieństwo zdjęć innego fotografa, nie zaprezentuje też zdjęć „prawie nieretuszowanych”.
b. Może powierzyć retusz zdjęć z konkretnej sesji osobie profesjonalnie zajmującej się retuszem fotografii na podstawie umowy powierzenia zgodnej z zasadami RODO.
c. Każdą sesję stylizuje, zmienia kolorystykę i charakter swojego utworu graficznego, przez co efekt finalny jest różny od surowego zdjęcia wyjściowego.
d. Realizuje każdą sesje w innych warunkach, co ma wpływ na efekt finalny zdjęcia.
e. Nie jest w stanie skopiować identycznie raz zrobionego przez siebie zdjęcia.
f. Przekaże Klientowi dokładnie taką ilość fotografii jaką Klient zakupi.
g. Nie przekaże „reszty” zdjęć z sesji czyli fotografii surowych (plików RAW) i/lub niezakupionych.
h. Klient może zakupić zdjęcia jedynie po retuszu. Na tym polega praca Fotografa.
i. Surowy materiał (pliki RAW) zostanie usunięty z dysków po 2 miesiącach od daty realizacji sesji.

11. Fotograf oświadcza, że:
a. Starannie retuszuje oraz poprawia ogólny wygląd zdjęcia osobiście lub zleca wykonanie tego osobie profesjonalnie zajmującej się retuszem fotografii portretowych na podstawie umowy powierzenie zgodnej z RODO.
b. Retusz zdjęcia w dedykowanych programach może wpłynąć np. na odcień skóry.
c. Nie jest grafikiem i nie wykonuje fotomontaży ani grafiki, nie podmienia teł w programie, nie tworzy postaci czy elementów ciała, nie dorabia elementów na zdjęciu, nie prasuje ubrań etc.,
d. Nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wydruki/odbitki wykonane w innych laboratoriach fotograficznych, z którymi nie współpracuje, a które mogą niekorzystnie wpływać na jakość ostateczną zdjęć. Wszelkie wydruki należy porównać z tymi, które Klient otrzymuje od Fotografa.
e. Gwarantuje wykonanie zdjęć w jakości porównywalnej lub lepszej do fotografii w portfolio i galeriach zdjęć Fotografa.
f. Zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonywania jakichkolwiek przeróbek i modyfikacji zmieniających oryginalną postać zdjęć lub profesjonaliście, z którym współpracuje w zakresie profesjonalnego retuszu. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w strukturę i treść fotografii łącznie z przetwarzaniem elektronicznym, kadrowaniem, zmianą kolorystyki, stosowaniem filtrów etc. a w szczególności usuwaniem znaku wodnego Fotografa przez Klienta lub osoby trzecie.

12. Licencje na użytkowanie zdjęć.
a. Zgodnie z obowiązującym prawem Fotograf zachowuje wieczyste prawa autorskie do wykonanych zdjęć.
b. Fotograf udziela nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji na użytkowanie zdjęć w celach prywatnych i zawodowych Klientach rozumianych jako:
i. domowe/rodzinne zbiory/archiwa (elektroniczne, drukowane lub powielane na innych nośnikach/ materiałach),
ii. publikacje w mediach społecznościowych (Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) na kontach prywatnych,
iii. stopka email (prywatna i zawodowa),
iv. strony internetowe, blogi o charakterze NIE KOMERCYJNYM,
v. w portal randkowych,
c. Wykorzystanie zakupionego zdjęcia do celów komercyjnych wymagana podpisania odrębnej umowy i wniesienia dodatkowej opłaty, która jest każdorazowo uzgadniana indywidualnie.
d. Wykorzystanie zdjęć do celów komercyjnych jest rozumiane jako publiczna informacja o działalności i/lub oferowanych usługach i/lub oferowanych produktach w celach handlowych, a także zwiększania świadomości zakresu działania danej osoby i/lub podmiotu prawnego.

e. Wykorzystanie zdjęć w reklamach i/lub promocjach wymagana podpisania odrębnej umowy i wniesienia dodatkowej opłaty, która jest każdorazowo uzgadniana indywidualnie.

13. Zgody Klienta.

a. Zgoda Klienta na publikację zdjęć przez Fotografa jest niezwykle ważna, bo to jedyna droga by móc promować swoją pracę (portfolio/dorobek).
b. Mogą być one publikowane i/lub prezentowane:
i. na stronach internetowych Fotografa,
ii. w mediach społecznościowych na kontach prowadzonych przez Fotografa,
iii. na konkursach fotograficznych,
iv. podczas wystaw, wernisaży,
v. publikacji w prasie, materiałach reklamowych (elektronicznych i drukowanych).
c. Zdjęcia z sesji nie są publikowane w celach ich sprzedaży.
d. Klient w każdej chwili ma możliwość wycofać się ze swoje zgody.
e. W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na publikację fotografii z sesji, Klient nie będzie rościł wobec Fotografa żądań finansowych z tego tytułu.
f. Klient i uczestnik sesji wyraża zgodę na łączenie fotografii z innymi ilustracjami, grafikami i tekstami oraz przyjmują do wiadomości i akceptuje postanowienie, iż każda fotografia może być dowolnie przerabiana i modyfikowana wyłącznie przez Fotografa.
g. W przypadku wycofania zgody na publikację zdjęć, Fotograf w czasie do 2 tygodni usunie zdjęcia, jednak nie ponosi odpowiedzialności za media drukowane które już powstały.
h. Fotograf nie ponosi odpowiedzialności za zużyte materiały reklamowe, które trafiły do obiegu.

14. Opłaty dodatkowe zostaną naliczone dla poniższych usług:
a. Usługa EKSPRES wg stawek aktualnego cennika.
b. Wykonanie sesji w sobotę lub poza godzinami pracy wg stawek aktualnego cennika.
c. Wykonanie sesji w niedzielę lub dni świąteczne wg stawek aktualnego cennika.
d. Wykonanie sesji poza studiem Fotografa według uzgodnionej z Klientem kalkulacji.

15. Godziny pracy Fotografa: w dni pracujące od poniedziałku do piątku w godz. 9-16, za wyjątkiem dni wolnych od pracy.

16. Dzięki dobrej komunikacji i współpracy z Klientami mogę tworzyć piękne i wartościowe portrety, które będą także wartością dla pokoleń. Każdy moment spędzony z moim Klientami to dla mnie radość tworzenia i możliwość dalszego rozwoju.

Serdecznie zapraszam.

Stwórzmy wspólnie coś, co da Ci ogrom satysfakcji i pozostanie bezcenną pamiątką na dekady!

Julita Ledzińska
Fotografka