Psychologiczne podstawy pierwszego wrażenia.
Zarówno w świecie rzeczywistym jak i on-line doświadczamy sytuacji gdy widząc kogoś pierwszy raz w zasadzie od razu wiemy czy chcemy tę znajomość kontynuować lub też nie.
Dlaczego tak się dzieje ?
W procesie wychowawczym, edukacyjnym pod wpływem mediów nasz umysł jest od dzieciństwa programowany.
Nasze otoczenie „wgrywa” nam:
🖍 co jest prawidłowe, a co naganne.
🖍 co będzie dla nas bezpieczne, a co może stanowić zagrożenie.
🖍 co jest korzystne, a co będzie nas dewaluowało…

Te przekonania dominują w procesie automatycznej oceny człowieka.
Podświadoma część umysłu, dokonuje oceny w ciągu kilku sekund.
Okazuje się, że mechanizm negatywnego wrażenia jest silniejszy niż pozytywnego.
Jest uwarunkowany ewolucyjnie, bo zagrożenia zapamiętujemy trwalej jako istotne dla naszego przetrwania.

Szybkiej oceny dokonujemy biorąc pod uwagę głównie:
🚩 wygląd & ubiór
🚩 mimikę twarzy i zachowania niewerbalne

U podstaw mechanizmu pierwszego wrażenia leży teoria atrybucji.
Polega na tym, że przypisujemy innym/ sobie określone cechy osobowości, system wartości na bazie wyglądu i obserwowanych zachowań (wyraz twarzy, gesty, ton głosu).
To pozwala nam w łatwy i prosty sposób skategoryzować innych, zaakceptować lub odrzucić.
Niestety nawet dla osób mających świadomość jak działa ten mechanizm trudno jest się skutecznie obronić przed nim.
Widząc mężczyznę, który krzyczy rozmawiając przez telefon i używa niecenzuralnych słów, natychmiast ocenimy go jako źle wychowanego gbura, choć nie mamy pewności, że zawsze się tak zachowuje.
To są tzw. pułapki atrybucji:
🚩 widzimy konkretną osobę w jakieś sytuacji
🚩 przypisujemy jej określone cechy osobowości
🚩 w efekcie jesteśmy otwarci lub nie na dalszy kontakt.

Najczęściej gdy spotkamy osobę komunikatywną, uśmiechniętą i dobrze ubraną, to przypisujemy jej dodatkowe, pozytywne cechy, dzięki którym zyskuje ona w naszych oczach.
Punktualność bierzemy za przejaw szacunku i możemy mieć skłonność myśleć, ta osoba jest także przyjazna i uczciwa.
Zadbany ubiór i umiejętność konwersacji często wiążemy z inteligencją czy też zaradnością życiową.
Jeśli spotkamy osobę, którą ocenimy jako niekulturalną i agresywną, to możemy pomyśleć o niej, że jest leniwa i ma zaściankowe poglądy.
Kombinacji jest ogrom.

Kolejna ciekawostka działania naszego umysł !
Bardzo często tłumaczymy cudze zachowania czynnikami wewnętrznymi, a własne przypisujemy czynnikom zewnętrznym !
Gdy widzimy na ulicy potykającego się osobę, to zwykle przyklejamy mu łatkę niezdary, fajtłapy.
A w sytuacji kiedy my się potykamy to często mamy skłonność zrzucić to na nierówny chodnik.

Prawda, że to bardzo interesujące jak działa nasz umysł!??
W innej publikacji znajdziesz jak tym możesz zarządzić.

Psychologiczne podstawy pierwszego wrażenia.
Zarówno w świecie rzeczywistym jak i on-line doświadczamy sytuacji gdy widząc kogoś pierwszy raz w zasadzie od razu wiemy czy chcemy tę znajomość kontynuować lub też nie.
Dlaczego tak się dzieje ?
W procesie wychowawczym, edukacyjnym pod wpływem mediów nasz umysł jest od dzieciństwa programowany.
Nasze otoczenie „wgrywa” nam:
🖍 co jest prawidłowe, a co naganne.
🖍 co będzie dla nas bezpieczne, a co może stanowić zagrożenie.
🖍 co jest korzystne, a co będzie nas dewaluowało…

Te przekonania dominują w procesie automatycznej oceny człowieka.
Podświadoma część umysłu, dokonuje oceny w ciągu kilku sekund.
Okazuje się, że mechanizm negatywnego wrażenia jest silniejszy niż pozytywnego.
Jest uwarunkowany ewolucyjnie, bo zagrożenia zapamiętujemy trwalej jako istotne dla naszego przetrwania.

Szybkiej oceny dokonujemy biorąc pod uwagę głównie:
🚩 wygląd & ubiór
🚩 mimikę twarzy i zachowania niewerbalne

U podstaw mechanizmu pierwszego wrażenia leży teoria atrybucji.
Polega na tym, że przypisujemy innym/ sobie określone cechy osobowości, system wartości na bazie wyglądu i obserwowanych zachowań (wyraz twarzy, gesty, ton głosu).
To pozwala nam w łatwy i prosty sposób skategoryzować innych, zaakceptować lub odrzucić.
Niestety nawet dla osób mających świadomość jak działa ten mechanizm trudno jest się skutecznie obronić przed nim.
Widząc mężczyznę, który krzyczy rozmawiając przez telefon i używa niecenzuralnych słów, natychmiast ocenimy go jako źle wychowanego gbura, choć nie mamy pewności, że zawsze się tak zachowuje.
To są tzw. pułapki atrybucji:
🚩 widzimy konkretną osobę w jakieś sytuacji
🚩 przypisujemy jej określone cechy osobowości
🚩 w efekcie jesteśmy otwarci lub nie na dalszy kontakt.

Najczęściej gdy spotkamy osobę komunikatywną, uśmiechniętą i dobrze ubraną, to przypisujemy jej dodatkowe, pozytywne cechy, dzięki którym zyskuje ona w naszych oczach.
Punktualność bierzemy za przejaw szacunku i możemy mieć skłonność myśleć, ta osoba jest także przyjazna i uczciwa.
Zadbany ubiór i umiejętność konwersacji często wiążemy z inteligencją czy też zaradnością życiową.
Jeśli spotkamy osobę, którą ocenimy jako niekulturalną i agresywną, to możemy pomyśleć o niej, że jest leniwa i ma zaściankowe poglądy.
Kombinacji jest ogrom.

Kolejna ciekawostka działania naszego umysł !
Bardzo często tłumaczymy cudze zachowania czynnikami wewnętrznymi, a własne przypisujemy czynnikom zewnętrznym !
Gdy widzimy na ulicy potykającego się osobę, to zwykle przyklejamy mu łatkę niezdary, fajtłapy.
A w sytuacji kiedy my się potykamy to często mamy skłonność zrzucić to na nierówny chodnik.

Prawda, że to bardzo interesujące jak działa nasz umysł!??
W innej publikacji znajdziesz jak tym możesz zarządzić.